Llawlyfr Amgen

Mae'r DCP Pre-Qualification Group yn cynrychioli buddiannau seicolegwyr cynorthwyol a seicolegwyr clinigol dan hyfforddiant. Bob blwyddyn, gofynnir i hyfforddeion am eu barn ar wahanol agweddau ar eu cwrs, a chaiff y canlyniadau eu casglu i ffurfio'r llawlyfr amgen. Mae'r llawlyfr yn rhoi gwir flas ar bob rhaglen ac yn cynnig barn defnyddiwr am bob rhaglen, sy'n cael ei diweddaru bob blwyddyn, a gall hyn helpu ymgeiswyr benderfynu i ble i wneud cais, a pha gynnig i'w dderbyn.  Gellir cael llawlyfrau gan y canlynol:

The BPS
DCP Affiliates Alternative Handbook Request
48 Princess Road East
Leicester
LE1 7DR

www.bps.org.uk/dcp-affiliate/althandbook