Proses Ddewis - Sut i Wneud Cais

Mae'r Tŷ Clirio cyrsiau ôl-radd mewn seicoleg glinigol yn prosesu'r holl geisiadau i ymuno â’r rhaglen. Peidiwch â gwneud cais yn uniongyrchol i'r brifysgol

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y broses ymgeisio ar wefan y Clearing House, neu gallwch gysylltu â'n Tiwtor Derbyn (c.lamers@bangor.ac.uk) am wybodaeth bellach. 

Efallai y byddwch hefyd yn cael y dudalen Facebook ''Clinical Psychology, on the right track' yn ddefnyddiol. Fe’i lluniwyd gan fyfyrwyr ar y radd Meistr Sylfaen mewn Seicoleg Glinigol ym Mhrifysgol Bangor.