Gofal Plant 

Mae trefniadau gofal plant ar gael yn y brifysgol neu drwy eich awdurdod lleol, yn dibynnu ble rydych yn byw.

Er enghraifft, mae Tir Na n-Og yn feithrinfa ddi-elw a gyllidir gan y brifysgol ac mae'n agored i bob sector o'r gymuned gyda 50 o leoedd gofal plant ar gael, 20 i fabanod o 3 mis oed a 30 i blant bach cyn-ysgol.  Yn ogystal, mae'r ganolfan yn cynnwys canolfan ar ôl ysgol i blant 5-11 oed a chynllun chwarae  yn ystod gwyliau'r ysgol. Gall staff y brifysgol elwa o ofal plant mwy fforddiadwy trwy ein trefniant cyfnewid cyflog

http://www.bangor.ac.uk/hr/bangorbenefits/childcaretnn.php.cy

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth Plant a Phobl Ifanc Ynys Môn yn bwynt mynediad canolog a chyfrinachol sy'n darparu gwybodaeth ddiduedd am ddim ar amrywiaeth eang o leoliadau gofal plant fforddiadwy o ansawdd da i blant a phobl ifanc, yn ogystal â gwasanaethau eraill i blant a phobl ifanc eraill sydd ar gael yn Ynys Môn.