Digwyddiadau Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Mae’r Rhaglen yn cynnal nifer o weithdai a digwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus trwy gydol y flwyddyn.  Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Fiona Greenly-Jones yn Swyddfa'r Rhaglen (f.greenly-jones@bangor.ac.uk neu 01248 388059).

Digwyddiadau sydd wedi eu trefnu

DYDDIAD Y DIGWYDDIAD

TEITL

CYSWLLT

 

Dydd Iau, 24 Hydref 2019

 

Gweithdy Goruchwyliwr Ymchwil*

 

m.d.williams@bangor.ac.uk 

 

Dydd Iau, 21 Tachwedd, 2019

 

Gweithdy Goruchwyliwr Newydd *

 

nwcppacademic@bangor.ac.uk

 

Dydd Gwener 29 Tachwedd 2019

 

Gweithdy DBT

 

 f.greenly-jones@bangor.ac.uk

 

Dydd Mercher, 4 Rhagfyr

 

Diwrnod Therapi Derbyn ac Ymrwymo (ACT)

 

e.burnside@bangor.ac.uk

 

Dydd Mawrth 10 - dydd Mercher 11 Rhagfyr

 

Gweithdy Sgiliau DBT

 

f.greenly-jones@bangor.ac.uk

 

Dydd Mawrth, 14 Ionawr 2020

 

Ffair Ymchwil Flynyddol

 

 m.d.williams@bangor.ac.uk

SYLWER: Dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar gyfer digwyddiadau wedi'u marcio â * Cysylltwch â'r person a nodir uchod am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau unigol.