Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Mae’r rhaglen yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae’n croesawu ymgeiswyr o bob cefndir ac o bob oed. Mae’r rhaglen hefyd yn gweithredu’r Cynllun Hyderus o ran Anabledd. (https://www.gov.uk/government/collections/disability-confident-campaign)

Cysylltwch â Carolien Lamers i gael rhagor o wybodaeth ac i drafod y gefnogaeth y gellir ei rhoi i ymgeiswyr yn ystod y broses ddewis ac unrhyw addasiadau rhesymol a allai fod yn angenrheidiol yn ystod y cyfnod hyfforddi. Gellwch nodi ar y ffurflen gais (Cynllun Hyderus o ran Anabledd) eich bod yn dymuno i’ch cais gael ei ystyried dan y cynllun. Bydd y meini prawf gofynnol a nodir o dan y gofynion mynediad gyda * yn cael eu cymhwyso i’ch cais.

Gallwch hefyd gysylltu â’n Swyddfa Myfyrwyr Anabl i gael gwybodaeth a chefnogaeth bellach am yr hyn y gellir eu darparu i ymgeiswyr.