Cyflogaeth

Mae ein holl hyfforddeion hyd yma wedi llwyddo i gael gwaith fel seicolegwyr clinigol ar ôl cymhwyso o Raglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru. Mae grŵp mawr yn aros yng Ngogledd Cymru ac yn gweithio mewn gwasanaethau clinigol. Mae grŵp llai yn symud i ffwrdd, ond yn aml yn dychwelyd pan ddaw swyddi ar gael yng Ngogledd Cymru. Mae rhai’n gweithio yn y sector preifat a’r trydydd sector, neu wedi cymryd swyddi academaidd ac ymchwil.