Cyfleusterau ym Mangor

Mae gan Fangor amrywiaeth o gyfleusterau i'w cynnig, sy'n cynnwys canolfan siopa sy'n tyfu o hyd, campfeydd preifat a phrifysgol, clybiau nos a bwytai a llawer mwy.  Mae Bangor hefyd yn ddewis rhagorol i fyfyrwyr sy'n caru'r awyr agored gan fod y ddinas yn agos at fynyddoedd, coedwigoedd a thraethau.  Ceir rhagor o wybodaeth am yr ardal ar Bangor Online, gwefan newyddion ar-lein a newyddion cymunedol i fyfyrwyr sy'n astudio ym Mangor, prif wefan y brifysgol ac ar safle Canolfan Groeso Gogledd Cymru.

Cysylltiadau: