Helô, a chroeso i’r wefan ar gyfer Rhaglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru

For more information please visit the English website.

Nod y wefan hon yw rhoi ichi flas ar Ogledd Cymru fel lle i fyw a gweithio.  Os dewch yma, byddwch yn treulio tair blynedd yn gweithio yn un o ardaloedd harddaf gwledydd Prydain. Mae’r Ysgol Seicoleg ym Mangor yn adnabyddus am ei rhagoriaeth academaidd, ac mae’r rhaglen wedi’i hachredu’n llawn gan y Cyngor Proffesiynau Gofal Iechyd, y Gymdeithas Seicolegol Brydeinig a Phrifysgol Bangor.

Oherwydd ein bod yn rhaglen fach, gallwn ymateb i’n hyfforddeion yn unigol.  Rydym yn casglu adborth yn gyson gan ein hyfforddeion ar y rhaglen, ac mae hyfforddeion yn rhoi sylwadau’n gyson ar ba mor addas y gall y rhaglen fod i bobl â theuluoedd. Mae’r geiriau ‘cyfeillgar’ a ‘hynaws’ fel pe baent yn dod i’r amlwg yn gyson, ac rydym yn gobeithio bod hyn yn adlewyrchiad gwirioneddol ar nodweddion rhaglen fel yr un sydd gennym ni.

Er ein bod yn fach, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o brofiadau ac o addysgu i’n hyfforddeion, a hynny’n aml gan rai sy’n flaenllaw yn genedlaethol yn y maes clinigol penodol hwnnw. Rydym yn anelu at sicrhau bod hyfforddeion yn cael y cyfleusterau sydd eu hangen arnynt fel y gallant fanteisio i’r eithaf ar yr hyfforddiant a roddwn.

Am ymholiadau cyffredinol, cysylltwch â:

Fiona Greenly-Jones, Uwch Weinyddwr (Gweithredol): f.greenly-jones@bangor.ac.uk

Am ymholiadau ynglŷn â dewis myfyrwyr, cysylltwch â:

Dr Carolien Lamers, Tiwtor Derbyn c.lamers@bangor.ac.uk

Am ohebiaeth gyffredinol, cysylltwch â:

Rhaglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru (RSGGC)
Ysgol Seicoleg
Adeilad Brigantia
Prifysgol Bangor
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Ffôn: 01248 388059