Yr Iaith Gymraeg

Mae cyfran sylweddol o boblogaeth Gogledd Cymru’n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf.  Mae ein hymrwymiad i hyfforddi seicolegwyr clinigol sy'n siarad Cymraeg ac sy'n gallu cyflawni anghenion clinigol yng Nghymru ar hyn o bryd ac yn y dyfodol yn cynnig cyfleoedd unigryw i gynnwys agweddau ymarferol ar amrywiaeth ddiwylliannol yn ein hyfforddiant a fydd yn ddeniadol i bob hyfforddai. Mae arian ar gael felly i'r rhai sy’n dymuno dysgu’r Gymraeg neu a hoffai ddilyn cwrs gloywi i wella eu hyder. Cynhelir dosbarthiadau gan Brifysgol Bangor yn ogystal â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr mewn gwahanol leoliadau ledled Gogledd Cymru.  Gall hyfforddeion hefyd fynd i wythnos ddwys o ddysgu Cymraeg sylfaenol cyn dechrau'r rhaglen.  Dyma wybodaeth am yr hyn y gall y brifysgol ei gynnig: <https://www.bangor.ac.uk/cio/index.php.en>

Gall hyfforddeion sy'n siarad Cymraeg wneud eu haseiniadau academaidd yn Gymraeg os dymunant. Mae'r rhaglen yn trefnu gwasanaethau cyfieithu, o waith ysgrifenedig a chyfieithu ar yr un pryd mewn cyflwyniadau llafar.