Cyfleusterau Llyfrgell

Yn ogystal â llyfrgell y rhaglen sydd yn Llyfrgell Deiniol, caiff hyfforddeion ddefnyddio'r amrywiaeth o gyfleusterau yn llyfrgell y brifysgol ac yn yr Ysgol Seicoleg, (e.e. labordai seicoleg a chyfrifiadurol). Gall hyfforddeion hefyd ddefnyddio llyfrgelloedd y GIG mewn prif ysbytai ardal. Ceir ystafell bwrpasol i hyfforddeion sy'n cynnwys cyfrifiaduron. Mae gennym hefyd lyfrgell brofi gydag asesiadau, sy'n rhaid i hyfforddeion eu sefyll fel rhan o'u lleoliadau craidd.

Caiff pob hyfforddai ei gofrestru gyda llyfrgell Prifysgol Bangor, sy'n cymryd rhan mewn cynllun ledled y DU o'r enw SCONULResearch Extra.Mae hyn yn rhoi cyfle i hyfforddeion ymuno a benthyca o lyfrgelloedd prifysgolion eraill a allai fod mewn lleoliad mwy cyfleus i chi. Gall hyfforddeion fenthyca hyd at 20 eitem o lyfrgelloedd eraill y flwyddyn, sy'n eu galluogi i gael  gafael ar gyfnodolion, llyfrau a thraethodau ymchwil.