Bangor a Gogledd Cymru

Ychydig o drefi neu ddinasoedd prifysgol sy’n gallu cystadlu â Bangor o ran lleoliad. Saif mewn ardal o harddwch naturiol eithriadol ar arfordir trawiadol Gogledd Cymru, yn agos i fynyddoedd (a'r weiren wib hiraf yn Ewrop gerllaw), llynnoedd a choedwigoedd Parc Cenedlaethol Eryri.  Mae cyfleoedd heb eu hail am weithgareddau awyr agored sy’n denu llawer o fyfyrwyr i Ogledd Cymru. 

View Larger Map

Mae Dinas Bangor yn gryno ei maint ac mewn lleoliad gwledig, ac felly nid oes ganddi lawer o broblemau’r dinasoedd mawr, fodd bynnag mae bywyd myfyrwyr bywiog iawn yno.  Mae Bangor yn cael ei ystyried yn gyson fel un o'r lleoedd mwyaf economaidd i astudio yn y Deyrnas Unedig mewn amrywiol arolygon costau byw.  

Gellir teithio'n rhwydd i Fangor. Mae ffordd ddeuol yr A55 ar hyd arfordir Gogledd Cymru yn ymuno â thraffordd yr M56, sy’n ymuno â’r M6.  Mae’r M56 yn rhoi cyswllt uniongyrchol o Fanceinion i ffordd ddeuol yr arfordir, yr A55, ac mae’r A5 yn cynnig golygfeydd godidog o swydd Amwythig i Ogledd Cymru. Mae trenau cyflym yn rhedeg yn rheolaidd rhwng Bangor a Llundain, Birmingham, Caerdydd a Manceinion. Mae gwasanaeth awyren hefyd rhwng Ynys Môn a Chaerdydd, o ddydd Llun i ddydd Gwener.  Mae amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog yng Ngogledd Cymru.  Mae canran helaeth o boblogaeth Gogledd Cymru'n siarad Cymraeg fel eu hiaith gyntaf.    Ceir nifer o gymunedau diwylliannol amrywiol yng Ngogledd Cymru, sy'n adlewyrchu ymfudo o wledydd eraill i Gymru yn y gorffennol neu'n ddiweddar.