Cyfleusterau Chwaraeon

Canolfan Brailsford yw canolfan chwaraeon y brifysgol ac mae'n darparu cyfleusterau chwaraeon a hamdden i staff a myfyrwyr Prifysgol Bangor ac i'r cyhoedd.  Ceir cyfleusterau dan do ar gyfer amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau cadw’n heini, yn cynnwys hyfforddiant pwysau, criced dan do, sboncen, trampolinio a llawer mwy.

Mae cyfleusterau awyr agored helaeth ar gael ar ddau safle, Canolfan Brailsford a safle'r Normal.  Mae'r ddau o fewn pellter cerdded i'n hystafelloedd dysgu ym Mangor.