Asesu

Nid oes unrhyw arholiadau ysgrifenedig heb eu gweld yn y rhaglen. Mae cymwyseddau mewn agweddau theoretig ar seicoleg glinigol, sgiliau clinigol a materion proffesiynol yn cael eu gwerthuso trwy asesu parhaus trwy gyfrwng amrywiaeth o aseiniadau academaidd, cyflwyniadau, gwerthusiadau ar gymwyseddau clinigol a phroffesiynol, adroddiadau ar weithgarwch clinigol, darn o waith adfyfyriol, a phroject ymchwil cysylltiedig â’r gwasanaeth a phroject dadansoddi cronfa ddata. Er bod fformat yr asesiad wedi’i bennu, yr hyfforddai sy’n penderfynu ar y maes pwnc clinigol y maent eisiau rhoi sylw iddo. Caiff yr aseiniadau hyn eu marcio gan ddau seicolegydd clinigol. Mae arholwyr allanol gyda phrofiad helaeth o raglenni hyfforddi seicoleg glinigol yn chwarae rhan amlwg mewn meincnodi ein system farcio. Ar ddiwedd y drydedd flwyddyn, gwerthusir y thesis trwy arholiad viva voce.

Gall hyfforddeion sy’n siarad Cymraeg wneud eu haseiniadau yn Gymraeg os dymunant. Mae’r rhaglen yn trefnu gwasanaethau cyfieithu.

Byddwch yn cwblhau gwahanol aseiniadau bob blwyddyn. Sef:

BLWYDDYN 1:

1 Project dadansoddi cronfa ddata
1 Cyflwyniad

1 Cyfarwyddyd ar sail tystiolaeth
2 Adroddiadau ar weithgaredd clinigol

BLWYDDYN 2:

1 Project ymchwil cysylltiedig â gwasanaeth (poster)
1 Aseiniad materion proffesiynol
2 Adroddiadau ar weithgaredd clinigol

Sylwer mai un o’r Adroddiadau ar Weithgaredd Clinigol yn ddarn o waith lle mae’r hyfforddeion yn arddangos eu sgiliau therapi ymddygiad gwybyddol ac yn cynnwys recordiad o sesiwn. Adroddiad arall ar weithgaredd clinigol, cyflwynir y pedwerydd un ar hyn o bryd mewn cyflwyniad.

BLWYDDYN 3:

1 Adroddiad clinigol uwch (adroddiad adfyfyriol)
1 Project ymchwil ar raddfa fawr (traethawd ymchwil)