Pynciau Ymchwil

Mae'r rhaglen yn cynnal ffair ymchwil flynyddol, lle mae seicolegwyr clinigol lleol yn cyflwyno ac yn rhannu eu syniadau ymchwil.  Anogir hyfforddeion i gysylltu â goruchwylwyr lleol (neu gydweithwyr eraill yn y DU) i drafod a datblygu eu project ymchwil ar raddfa fawr.  Mae'r rhaglen yn cefnogi ac yn goruchwylio ymchwil ansoddol a meintiol yn ogystal â phrojectau dadansoddi data eilaidd.  Isod ceir trosolwg ar brojectau ymchwil a wnaed gan ein hyfforddeion dros y blynyddoedd diwethaf.

Teitlau LSRP