Pam Dewis Bangor?

Rydym wedi gofyn i'n hyfforddeion egluro pam eu bod wedi gwneud cais am le ar Raglen Seicoleg Glinigol Gogledd Cymru, a pham eu bod wedi derbyn ein cynnig o le ar y cwrs. Edrychwch i weld beth allai eich denu chi i ogledd Cymru.